slogan
sung-han-wp-246

Súng hàn WP26 khí

Súng hàn WP26 làm mát bằng khí có 2 kích cỡ 4m và 8m kích cỡ 16×1.5.

Dùng cho máy hàn TIG200S, TIG200A, TIG200, TIG250P, VTIG200S, VTIG200A.

lien-quan
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail