slogan
Home / Tin Tức / Hàn nhiệt nhôm

Hàn nhiệt nhôm

*Định nghĩa:
Hàn nhiệt nhôm (Exothermic welding hay exothermic bonding, thermite welding (TW)) thuộc về các quá trình hàn nóng chảy. Quá trình hàn này dựa trên cơ sở nhiệt sinh ra từ phản ứng khử ôxit kim loại của nhôm.

3CuO + 2Al → 3Cu + Al2O3 + Heat

(Quá trình phản ứng với oxit đồng)

Phản ứng nhiệt nhôm thường được sử dụng cho hàn các dây nối đồng, nhưng cũng áp dụng cho hàn các kim loại khác như thép không gỉ, gang, thép, đồng thau, đồng đỏ…Nó cũng đặc biệt hữu dụng khi hàn hai kim loại khác nhau. Tên thương mại của phương pháp này có thể là: Ultraweld, Cadweld, Techweld hoặc Thermoweld.

Quá trình hàn nhiệt nhôm với oxit sắt
*Đặc điểm:

  • Thể tích hàn lớn
  • Thời gian kết tinh của vũng hàn cực kỳ lâu và thu được tổ chức đúc, đảm bảo cơ tính mối hàn.
    Hàn nhiệt nhôm có thể được điều khiển từ xa giảm thiểu các rủi ro cho người thực hiện.
    Tuy nhiên phương pháp này đỏi hỏi phải thay thế khuôn đúc, cũng như gặp bất lợi khi gặp điều kiện thời tiết xấu nếu làm việc ngoài trờihan_nhiet_nhom

*Phạm vi ứng dụng:

  • Ngày nay thì ứng dụng chính của phương pháp này là hàn các đường ray xe lửa
Rate this post
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail