slogan
day-han-mig-gemini

Dây hàn MIG GEMINI GM-70S

Đặc điểm:

– Được sử dụng rộng rãi, hồ quang ổn định, ít bắn tóe.

– Được sử dụng trong hàn xe, tàu thủy, hàn kết cấu thép, đường ống.

lien-quan
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail