slogan
kim-han-tig

Kim hàn tig

Cung cấp các loại kim hàn tig:

– Kim hàn TIG đầu đỏ (điện cực W pha ThO2 chịu dòng hàn cao, tuổi thọ lâu và chống ô nhiễm bẩn tốt) cỡ: 150*1.6; 150*2.0; 150*2.4; 150*3.2; 175*1.6; 175*2.0; 175*2.4; 175*3.2 (mm).

– Kim hàn TIG đầu xanh đậm (điện cực W pha ZrO2 thích hợp cho dòng hàn xoay chiều phù hợp với hàn nhôm) cỡ: 150*1.6; 150*2.4; 150*3.2; 175*1.6; 175*2.4; 175*3.2 (mm).

lien-quan
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail